Loading...
För affärsänglar 2023-08-21T15:17:32+00:00

Bli delägare i NLC

För att kunna täcka in breda kompetensområden och behov hos våra sökande målbolag välkomnar vi nya investerare som förutom kapital även bidrar med egna erfarenheter av företagande och/eller särskilt kunnande inom relevanta områden. Som delägare i NLC har du möjlighet att bidra med detta till entreprenörer som har driv och potential. Vi ser också gärna partners med en entreprenöriell inställning och att du är resultatorienterad.

Vi erbjuder – ett betydande inflöde av objekt, ett kvalificerat urval via delägarnas kompetens och en tydlig filtreringsprocess baserad på best practice och forskning. Alla partners utbildas i våra arbetsprocesser och analysmetoder. För våra delägare erbjuds också hjälp att vid sidan av NLC medinvestera i våra ventures om man tycker att något objekt är särskilt intressant.

Till höger ser du bärande element i vår investeringsstrategi.

VI ERBJUDER:

Kompetenspartner

Som kompetenspartners bidrar du med kompetens, kapital, kontakter och ditt engagemang. Vi arbetar enligt en tydlig process för objektutvärdering varför vi också erbjuder grundläggande metodutbildning och caseträning samt fortlöpande erfarenhetsutbyte med samtliga affärsänglar.

Kapitalpartner

Vi välkomnar även intresserade investerare att bli Kapitalpartners utan krav på aktiva kompetensinsatser. Kapitalpartners går in med mer kapital än den mininivå kompetenspartners tecknar sig för.

 

KONTAKTA OSS

KONTAKT