Nytt investmentbolag ser ljuset i Norrland

Ett nytt privat riskkapitalbolag, Northern Light Capital AB (NLC) har bildats med säte i Umeå. Syftet är att investera i företag som vill växa med ett fokus på global marknadspotential och med en skalbar affärsmodell.

Affärsängelbolaget består av ett antal entreprenörer och företagsledare som tillsammans besitter en bred kunskap inom olika sektorer och som är beredda att med kompetens, kapital och engagemang assistera olika företag i deras tillväxtsatsningar.”Vi ser att bristen på kompetens och kapital utgör ett problem för många unga bolag med tillväxtpotential. Det finns en allt för låg överlevnadsgrad bland nya tillväxtföretag som delvis beror på otillräckligt med kapital och bristande erfarenhet av internationella affärer och företagsledning säger Jan Snygg, en av grundarna som varit projektledare i uppstartsfasen av bolaget.

Vidare menar Jan som själv är en erfaren investerare att det nya affärsängelbolaget gärna samverkar med andra finansiärer, såväl privata affärsänglar, andra privata investeringsbolag och publika aktörer som alla fyller viktiga roller i det finansiella systemet ”Umeå behöver mer privat riskkapital för att utveckla nya företag och därmed skapa mer sysselsättning” menar Mikael Öhlund VD Umeå kommunföretag som tillsammans med Umeå universitets Holdingbolag också är en av grundarna i det nybildade bolaget.

Mikael Nygren som också är en av grundarna vill understryka att den finansiella investeringen i bolagen enbart är en del. Effektutvärdering av andra affärsängelbolag visar att den strukturerade arbetsprocess och den metodik vi arbetar efter i kombination med våra egna erfarenheter av entreprenörskap och affärsutveckling starkt bidrar till att bygga värde, skalbarhet och tillväxt genom ledning, strategiska initiativ och kompetens inom exempelvis affärsutveckling, försäljning, företagsledning, juridik, patent och immaterialrätt, för att nämna några områden.Mikael Nygren avslutar med att säga att förutom Northern Light Capital AB:s samlade kompetens och erfarenhet så bidrar bolaget även med ett entreprenöriellt driv och en kapacitet att kavla upp ärmarna och agera när så behövs.

Northern Light Capital AB kommer att ha sitt säte i Umeå men investera i Norrland främst då från Örnsköldsvik i söder till Piteå i norr.

För mer information, kontakta

Jan Snygg

070-536 53 40
Mikael Nygren

070-699 19 88
Mikael Öhlund

070-579 00 01

2018-02-11T09:33:08+00:00