Loading...
Våra portföljbolag 2021-03-16T08:39:56+00:00

ELASTISYS

Elastisys utvecklar och säljer en management-plattform för moln-baserade applikationer som intelligent, datadrivet och automatiskt säkerställer att applikationer i molnet alltid har den serverkapicitet som krävs, optimerat både ur ett kostnads- och prestandamässigt perspektiv. Elastisys management-plattform är teknikoberoende och fungerar för applikationer som distribueras både genom privata och/eller publika moln.

Saminvestering med Partnerinvest Norr

Läs mer om Elastisys

Säte: Umeå

Investeringsansvarig: Jan Snygg

SHIMMERCAT

Zunzun erbjuder en helhetslösning, ShimmerCat for business, för e-handlare som eftersträvar en IT-infrastruktur som både skalar och är snabb. I lösningen ingår komponenter som intelligens och teknologi för snabbare prestanda/laddtider, dashboard för att övervaka och jämföra prestanda, säkerhet, kryptering, hosting, övervakning, cachning, och bildkomprimering.

Saminvestering med Partnerinvest Norr

Läs mer om Shimmercat

Säte: Umeå

Investeringsansvarig: Jan Snygg

INFICURE BIO

InfiCure Bio har utvecklat en unik metod för att utvärdera potentiella läkemedel mot sjukdomen fibros. Det är en så kallad pre-klinisk modell, vilket innebär att den används för att utvärdera effekten av läkemedel innan dessa ges till människor. Bolaget utför uppdragstester i sin fibrosmodell åt läkemedelsföretag för att hjälpa dem att hitta effektiva fibrosläkemedel.

Saminvestering med Partnerinvest Norr

Läs med om Inficure Bio

Investeringsansvarig: Mattias Pettersson

Säte: Umeå

HILOPROBE

HiloProbe AB utvecklar nya diagnostiska metoder för kolorektalcancer, dvs. cancer i tjock- och ändtarm. Detta är den tredje vanligaste cancertypen globalt och ca 50% av alla som får sjukdomen avlider av den. Bolaget har kommit långt i utvecklingen av sin produkt ColoNode, som möjliggör snabbare och exaktare analys av spridningen av cancerceller till lymfknutorna. Med hjälp av ColoNode kan läkaren även få svar på hur aggressiva cancercellerna är och därigenom välja den mest lämpliga behandlingen för patienten.

Saminvestering med Partnerinvest Norr

Läs med om Hiloprobe

Investeringsansvarig: Mattias Pettersson

Säte: Umeå

SPORTSWIK

Saminvestering med Partnerinvest Norr

Läs med om Sportswik

Investeringsansvarig: Jan Snygg

Säte: Umeå