Loading...
För Entreprenörer 2019-09-27T14:39:48+00:00

VILL DU TESTA DIN AFFÄRSIDÉ? FYLL I FRÅGEMALLEN SÅ KONTAKTAR VI DIG!

Klicka här för att ladda ner och fyll i frågemallen. Skicka sedan in den till ok@northernlightcapital.se

VÅRT ARBETSSÄTT OCH INVESTERINGSSTRATEGI

Northern Light Capital är ett affärsängelbolag som bidrar med en bred och djup erfarenhet av entreprenörskap och företags olika tillväxtfaser från startups till exit. Vi tillför förutom kapital även ett aktivt ägande med utgångspunkt att erbjuda bästa tänkbara kompetens utifrån ditt verksamhetsområde och behov. Styrelseplats, strategiutveckling, interimmanagement, marknads och säljkompetens samt en specifik expertis inom patent och immaterialrätt är bara några av de kompetenser du får tillgång till.

Förutom vår samlade kompetens och erfarenhet så bidrar vi även med ett entreprenöriellt driv och en kapacitet att kavla upp ärmarna och agera när så behövs.

Nedan ser du de bärande elementen i vår investeringsstrategi. Förutom dessa ser vi också gärna att det finns en entreprenöriell förmåga och en resultatorienterad ledning i bolaget som vill samarbeta och utvecklas med oss för att nå längre.

Vår finansiering kan ofta kombineras med att våra delägande partners också går in med sidoinvesteringar i bolaget. Vi syndikerar gärna också med andra finansiärer, såväl privata affärsänglar, affärsängelbolag som publika aktörer.

Vi investerar i bolag i främst i Umeå med omnejd.

VÅR INVESTERINGSSTRATEGI

OBJEKTFLÖDE & UTVÄRDERINGSPROCESS

KONTAKTA OSS