Loading...
För Entreprenörer 2021-03-16T07:28:08+00:00

VILL DU TESTA DIN AFFÄRSIDÉ? FYLL I FRÅGEMALLEN SÅ KONTAKTAR VI DIG!

Klicka här för att ladda ner och fyll i frågemallen. Skicka sedan in den till ok@northernlightcapital.se

Du kan även skicka in en videopitch till oss på samma e-postadress.

Gör så här:

  1. Spela in en lite film där du beskriver din affärsidé. Kanske har du ett färdigt filmat material att dela med dig av.
  2. Berätta kort om dig själv
  3. Beskriv gärna vilket problem din idé löser
  4. Skicka in till oss via ok@northernlightcapital.se
  5. Glöm inte skicka med kontaktuppgifter till dig

Vi tittar och återkommer till dig så snart vi kan.

VÅRT ARBETSSÄTT OCH INVESTERINGSSTRATEGI

Northern Light Capital är ett affärsängelbolag som bidrar med en bred och djup erfarenhet av entreprenörskap och företags olika tillväxtfaser från startups till exit. Vi tillför förutom kapital även ett aktivt ägande med utgångspunkt att erbjuda bästa tänkbara kompetens utifrån ditt verksamhetsområde och behov. Styrelseplats, strategiutveckling, interimmanagement, marknads och säljkompetens samt en specifik expertis inom patent och immaterialrätt är bara några av de kompetenser du får tillgång till.

Förutom vår samlade kompetens och erfarenhet så bidrar vi även med ett entreprenöriellt driv och en kapacitet att kavla upp ärmarna och agera när så behövs.

Nedan ser du de bärande elementen i vår investeringsstrategi. Förutom dessa ser vi också gärna att det finns en entreprenöriell förmåga och en resultatorienterad ledning i bolaget som vill samarbeta och utvecklas med oss för att nå längre.

Vår finansiering kan ofta kombineras med att våra delägande partners också går in med sidoinvesteringar i bolaget. Vi syndikerar gärna också med andra finansiärer, såväl privata affärsänglar, affärsängelbolag som publika aktörer.

Vi investerar i bolag i främst i Umeå med omnejd.

VÅR INVESTERINGSSTRATEGI

OBJEKTFLÖDE & UTVÄRDERINGSPROCESS

KONTAKTA OSS